Zdrowie psychiczne jest niezwykle kluczowe niezależnie od wieku. Schorzenia psychiczne, takie jak depresja czy schizofrenia, w czasach nieustannej bieganiny i stresu, odnoszą się do ludzi częściej, aniżeli zdołałoby się nam wydawać. Z tego powodu bardzo istotnym czynnikiem są perspektywy zawodowe dla terapeuty specjalizującego się w tej dziedzinie – lekarza psychiatry. Jakie predyspozycje powinna mieć osoba i jaki kierunek studiów musimy zakończyć, aby móc wykonywać ten zawód? Psychiatra należy do zespołu lekarzy medycyny, który w swom dorobku ma zakończony staż specjalizacyjny na psychiatrii. W obrębie jego funkcjonowania i specjalizacje skupiają się zaburzenia psychiki posoby, które kolidują odpowiednie prosperowanie w codziennym życiu. Funkcja lekarza psychiatry sprowadza się do odkrycia, diagnozy i uleczenie właściwej choroby, wykorzystując przy tym różnego rodzaju formy terapii, jak również farmakologii.

Istota działająca w tej dziedzinie może zacząć pracę zarówno w placówce medycznej, jak i w przychodni medycznej.

Może pojawić się również jako ekspert sądowy w swojej specjalności. Lekarz psychiatra specjalizuje się chociażby prowadzeniem badań i diagnozy, w tym również długofalowej, przez prowadzenie wywiadów z pacjentami które mają na celu ujawnienie problemów, z jakimi się borykają i nadzór postępu w przeprowadzonym leczeniu.

W większości przypadków, praca z pacjentem obejmuje czas kilku lat współpracy ze względu na naturę schorzeń natury psychiatrycznej. .