O ile wszelkie klawiatury w różnych pecetach mają wydzielone poszczególne grupy klawiszy, o tyle te w notebookach są skoncentrowane w jednym położeniu, co zawsze konstruuje prostokątny zbiór wszelkich klawiszy. Jeśli chodzi wobec tego o klawisze do laptopa to jest to jedna charakterystyczna cecha. Mimo to to, co jeszcze stopuje uwagę, to odnajdujące się niżej pole, ukończone jeszcze dwoma pomocniczymi przyciskami. Te klawisze zamieniają przyciski, jakie to są najważniejszym elementem myszy komputerowych. Podobnie jak jest to w wypadku nadmienionego urządzenia, mówi się tutaj o przycisku lewym oraz drugim prawym.

Pierwszy służy do komendy wyboru, co również odbywa się na ogół kiedy to zostanie on naciśnięty dwukrotnie.

Wolno nim też zaznaczać obiekty. Drugi z kolei przycisk, to tak nazwany „przycisk funkcyjny”. Po przyciśnięciu jego otwiera się menu kontekstowe z kilkoma opcjami do wyboru.

Bez tych guzików działania na komputerze nie są w stanie być wykonywane. Te przyciski w wypadku laptopów to w zasadzie jedyne odrębne klawisze. To co jeszcze wolno zauważyć przyglądając się, jak to są usytuowane klawisze do laptopa to szerokość ich rozmieszczenia. Zwykle odpowiada ona szerokości ekranu monitora. Zawsze jest ich tyle samo i te fundamentalne odnajdziemy w każdym laptopie w jednym miejscu, pomimo, że taki komputer przenośny może mieć 15 oraz więcej cali.

W zasadzie te klawisze są takiej samej wielkości. Niemniej jednak przy szerszym monitorze dodaje się jeszcze dodatkowe przyciski, z których niemniej jednak sporadycznie się korzysta. Ewenementem jest tutaj umieszczenie myszy przy klawiszach, co praktycznie się nie zdarza, lecz również nie jest to całkowicie niemożliwe, co ilustruje przykład Razer Project Valerie. Zazwyczaj mysz w laptopie umieszczona jest pod klawiszem spacji.

aba
.