Wielu sprzedawców popełnia duży błąd. Prezentując produkt eksponują mocne strony, które z ich punktu widzenia są ważne, a nie klienta.

Trzeba, więc zadbać okonkretną analizę zapotrzebowań klienta, która zawiera zadawanie pytań i próbę zrozumienia jego czynników wpływających na podjęcie decyzji o zakupie. W głównej mierze chodzi o zademonstrowanie potencjalnemu klientowi, że dany produkt ułatwi jegożywot. Należy też zadbać, aby klient czuł szczęście z powodu zakupu i był świadomy, że dobrze wydał fundusze. Próbując zaprezentować produkt, sprzedawcy muszą pamiętać o dostosowaniu komunikatu do aktualnych potrzeb klienta i jego oczekiwań. Wielu ludzi nie zachęcą hasła o niskiej cenie, ale gatunek oraz chodliwość danego produktu. W rezultacie każdy pragnie być dobrze widziany w oczach znajomych. Ponadto każdy sprzedawca musi nie tyle skupiać się na atrybutach produktu, lecz na tym, w jaki sposób klient może go użyć. Nikogo nie interesuje, czym jest konkretna rzecz, ale co może dla niego zrobić bądź co uefektywnić. Za pośrednictwem tego klient podejdzie do zakupu bardziej entuzjastycznie a sprzedawca w jego oczach stanie się godniejszy zaufania. Prezentując konkretny produkt warto również zwrócić uwagę na profity, jakie kupujący uzyska i straty, jeżeli tego nie zrobi. Wskazane jest zadbać by w oczach klienta produkt był cieszący się wzięciem, a sprzedawca posiada jego końcowe sztuki, które za niedługo się rozejdą.

Z użyciem tej prostej manipulacji klient zacznie odczuwać potrzebę zakupu i nie będzie się starał poddawać go głębszej analizie.Kończąc umowę powinno się zadbać, by nie dawać zbyt wiele czasu na przemyślenie.

Z tego powodu warto być konsekwentnym i dać klientowi świadomość dokonania najlepszego wyboru..